<source id="6su64"><mark id="6su64"><delect id="6su64"></delect></mark></source>
<video id="6su64"><mark id="6su64"></mark></video>
<source id="6su64"></source>

O NáS

Tild electronics co., ltd. je skupina komunika?né príslu?enstvo vyvoj, vyroba a predaj integrovanych ve?koplo?nych mobilnych komunika?nych príslu?enstva vyrobnych spolo?ností. Sortiment produktu kompletná, stabilná kvalita, vysoká kapacita, dlhá ?ivotnos?, dlhá pohotovostná doba, bezpe?né, spo?ahlivé a stabilné charakteristiky vykonu. Spolo?nos? zhroma??uje skupinu technickych odborníkov s bohatou skúsenos?ou, vynikajúce riadenie podnikania a predaja ersonnel, vytvori? zdravy systém vyskumu a vyvoja, marketingovy sie?ovy systém a servisny systém, zriadená v oblasti konkuren?nej vyhody. Od nákupu surovín a? po kontrolu kvality vyrobného procesu sú striktne v súlade s is09001 moderny systém riadenia podnikov a pre?li is09001 medzinárodná certifikácia, certifikácia fcc/ce, spolo?nos? v kvalite produktu, prísne dodr?iavanie medzinárodnych noriem. S podnikaním spolo?nosti pokra?oval v raste, s cie?om uspokoji? potreby zákazníkov, zlep?i? systém slu?ieb a snahy o roz?írenie zámorskych trhov, dni majú moc nad spolo?nos? zalo?il hong kong office-day-ling electronics technology (hk) co., ltd., fujian quanzhou pobo?ka, guangzhou pobo?ka, kunming pobo?ka, Shanxi taiyuan pobo?ka, shenzhen corporation. Dni a? na najvy??iu energetickú ú?innos? (rychlos?) sledova? stopy zmeny na trhu, maximalizova? uspokoji? dopyt zákazníkov je na presved?enie spolo?nosti, ?e napájanie dní. Shenzhen-based predajny a servisny systém pre rozlo?enie pearl river delta do hongkongu ako okno, otvorené zámorské trhy, a usilova? sa o vytvorenie svetovej úrovne hrá dobre známych zna?iek spolo?ností.

vidie? viac

Správy

Pred??i? ?ivotnos? batérie mobilného telefónu s tymito rychlymi tipmi

2023-08-18 vidie? viac

Vyu?itie vykonu batérie mobilného telefónu blackberry

2023-07-26 vidie? viac

Objavovanie batérie mobilného telefónu blackberry

Batéria mobilného telefónu blackberry je ?ivotne d?le?itou zlo?kou, ktorá napája ikonické zariadenia blackberry. Známy pre svoju vynimo?nú ?ivotnos? batérie, blackberry mobilné telefóny sa stali populárnou vo?bou pre profesionálov a jednotlivcov, ktorí h?adajú spo?ahlivé komunika?né a produktívne nástroje.

2023-07-26 vidie? viac

24 rokov továreň, mobilny telefón batéria, mobilny telefón obrazovky, power bank, walkie-talkie

2023-06-25 vidie? viac

vidie? viac

色欲av伊人久久大香线蕉影院,国产午夜一区二区在线观看m,亚洲无码乱伦,久久手机精品视频
<source id="6su64"><mark id="6su64"><delect id="6su64"></delect></mark></source>
<video id="6su64"><mark id="6su64"></mark></video>
<source id="6su64"></source>